S a l v a t o r

  Meerhoutstraat 55
  9041 Oostakker

  tel. 09/255 92 20 
  fax. 09/255 92 29
  E-mail:
info@ivio-salvator.be
 

 b u i t e n g e w o o n   b a s i s o n d e r w i j s
   
           IVIO    schoolteam              praktisch       foto's   nieuwsbrief


 didactiek

 ASS

 samenwerking

 info en tips

 ouders

 oud-leerlingen


I
VIO Salvator is een basisschool voor buitengewoon onderwijs
type basisaanbod en
type 9.

De school biedt onderwijs op maat aan kinderen tussen 6 en 13 jaar
met een normale intelligentie en leerstoornissen, leerproblemen en/of ASS.
De leerlingen zitten in pedagogische eenheden (klassen) van maximum 14 leerlingen.
Ze krijgen een aangepast programma voor taal en wiskunde.

Onze school bereidt de kinderen voor op de overstap naar
een beroeps of technische opleiding in het secundair onderwijs.
(TSO - BSO - BuSO)

IVIO Salvator behoort tot het
Instituut Voor Individueel Onderricht.

(Voor het schooljaar 2015 - 2016 is de totale maximumcapaciteit van de school 220 leerlingen.
Type basisaanbod: maximum 160 leerlingen - type 9: maximum 60 leerlingen)

 
 


Aandacht - nieuwtjes

***
resultaten enquête
bij ouders i.v.m. diagnose

***
pimp je speelplaats

***
infomomenten nieuwe
inschrijvingen

***
inschrijving secundaire school

***

 

mail naar webmaster